DeHarkema.nl perskaart

Reporters en fotografen van DeHarkema.nl beschikken over een perskaart om zich te kunnen legitimeren bij evenementen. Elke perskaart is persoonlijk op naam uitgegeven. Tevens bevat de perskaart een actuele pasfoto.


Hier kunt u controleren of een uitgegeven DeHarkema.nl perskaart nog geldig is.

kaartnummer Naam geldig tot status
   

 

 
       
1F7872345 H. Tromp 31-12-17 Geldig
1F7872445 L. de Haan 31-12-17 Geldig
1F7872145 F. Ophuis 31-12-17 Geldig


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter