Nieuws van Hans de Vriesfonds

Geplaatst op: 3 Juni 2020 -

Voor inwoners van Harkema die onverwacht in ernstige problemen komen als ze niet een steuntje in de rug krijgen.


Tien jaar geleden nam dokter de Vries afscheid. Hij vertelde Plaatselijk Belang dat hij wat voor het dorp wilde doen. Er is toen door Plaatselijk Belang besloten ons Fonds op te richten met geld dat werd gedoneerd bij zijn afscheid als huisarts. Samen met schenkingen door bedrijven kon zo een bedrag belegd worden dat jaarlijks een bescheiden som geld oplevert.

We hebben de laatste 10 jaar heel wat mensen in ons dorp kunnen helpen die in de knel dreigden te komen. We ondersteunen mensen door te betalen voor iets wat iemand echt nodig heeft. Bijvoorbeeld een computer of een fiets voor een schoolgaand kind, een identiteitsbewijs of andere zaken. We hebben nu ook besloten dat wij de eigen bijdrage voor een respijtzorg weekeinde voor mantelzorgers betalen voor mensen die dit echt niet zelf kunnen betalen.

We kunnen niet alles en het is alleen bestemd voor inwoners van Harkema.

Voor aanvragen voor ondersteuning kunt u het beste contact opnemen met het Regioteam. Zij kunnen beoordelen of u hulp kunt krijgen van de Gemeente of voor u een aanvraag opsturen naar het Fonds.

Postadres: Fiifhuzen 23, 9281LH Harkema, Tel 0512-361676 Email adres info@hansdevriesfonds.nl

Vindt u het een ook goed idee om uw dorpsgenoten op deze manier te ondersteunen?

Sponsor dan ons fonds door geld over te maken op onze bankrekening (NL07 RABO 0157 5447 10).


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter