Geen Harkemaster Courant i.v.m. Corona.

Geplaatst op: 30 Maart 2020 -

Helaas heeft het redactieteam moeten besluiten, dat we de komende editie (68) van de Harkemaster Courant annuleren. Dit als gevolg van de nieuwe corona covid-19 crisis


Ten eerste kan de redactie niet op een veilige afstand werken van elkaar, we hebben simpelweg geen ruimte hiervoor. Daarnaast zijn er redactieleden die tot de risicogroep behoren, daarom gaan wij zeker dit risico dan ook niet nemen.

De tweede reden is, dat er weinig tot geen ingezonden content (kopij) is, omdat alle evenementen en het verenigingsleven volledig stil is komen te staan.

De komende periode zullen wij ingezonden content zoveel mogelijk via onze Facebookpagina en website verspreiden.

Wij hopen slechts één editie af te lasten, maar het kan ook heel goed zijn dat er meerdere edities gaan vervallen. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij dit ook via deze genoemde media bekend gaan maken.

De planning voor het uitkomen van de krant is hiermee komen te vervallen. De editie telling stopt daarmee ook. De eerstvolgende editie die uit gaat komen in de toekomst zal dan ook editie nummer 68 zijn. Reeds ingezonden content komt hiermee te vervallen voor een volgende editie. U dient dit opnieuw aan te leveren wanneer de krant weer uitkomt.

Winnaars van de spelletjes in de krant. Krijgen pas wanneer editie 68 uitkomt bericht.

Adverteerders zullen tot de laatste editie 67 worden gefactureerd. Ook voor hen stopt dan de facturering zolang de krant niet uitkomt. Zo zijn er geen onnodige kosten voor de ondernemers en hoeven er ook geen advertenties worden opgezegd.

Voor nu rest ons iedereen veel sterkte te wensen in deze onzekere crisistijd.

Zorg en wees lief voor elkaar!

Redactieteam

De Harkemaster Courant


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter