Bestuursleden

Bestuursleden Plaatselijk Belang Harkema:

Algemeen e-mailadres: pb@deharkema.frl Website: http://pb.deharkema.nl
     
Voorzitter André Weening voorzitter.pb@deharkema.nl
Secretaris Sippie Planting secretaris.pb@deharkema.nl
Penningmeester Gert Terpstra penningmeester.pb@deharkema.nl
     
Lid  Wiebren Veenstra  
Lid Paulus Poelman  
Lid Gepke Holthuis  
Lid Gerben Lenstra  
Lid Germ de Haan  
Lid  Marga Luiken  


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter