Jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Harkema

Geplaatst op: 30 Maart 2018 -

Over de ontwikkelingen in Harkema kon de voorzitter melden dat de reconstructie van de Warmoltsstrjitte naar verwachting eind mei klaar is.
Het wegdek van de Homear gaat nu door intensief gebruik achteruit, dit heeft de aandacht van PB Harkema en de gemeente.
Wat woningbouw betreft zijn we ingesprek met SWA over invulling van gym/tennislocatie en gaan we in gesprek met Woonfriesland vanwege het Tiesingaplein.


Tijdens deze vergadering werd er afscheid genomen van drie bestuursleden, nl. Paulus Poelman, Gert Terpstra en Marga Luiken.
Helaas kon het bestuur geen nieuwe bestuurleden verwelkomen.
Na de opening en het zakelijke gedeelte werd de “Panne” dit jaar uitgereikt aan Hennie Pultrum-Schievink.
Hennie heeft behoorlijk veel vrijwilligerswerk in Harkema verricht , oa. bestuursfuncties in Plaatelijk Belang, het Groene Kruis, Plattelandsvrouwen, schoolbestuur enz.
Tevens was zij voorvechter voor het behoud van onze apotheek in het dorp en is muziek voor haar erg belangrijk, blijkt wel uit het oprichten van het Mannenkoor, meerdere jaren begeleiden kinderkoor en organiseren “Sing in” in de kerk.
Momenteel probeert zij statushouders die gevestigd zijn in Harkema wegwijs te maken en te ondersteunen.

Dat de sporters in Harkema nog steeds op hoog niveau presteren bleek uit de huldiging van de heren springgroep Hercules , zij werden in 2016 ook al Nederlands kampioen.
Tevens was het korfbalteam HAVIK wederom Nederlandskampioen geworden, zij konden helaas niet aanwezig zijn, maar waren wel vertegenwoordigd door een afgevaardigde.
Donderdagavond tijdens de training werd HAVIK alsnog bloemen en een attentie aangeboden.

Fokke Ophuis kreeg de stimuleringsprijs voor zijn bijdrage van het maken van foto’s in ons dorp. Je ziet hem op alle evenementen en zijn foto’s gedurende het hele jaar voorbijkomen in de media.

Voor het schoonhouden van de bushokjes en leeghalen van de blikvangers werden bedankt de families Spinder, van der Veen, Brouwer, Veenstra, Jochum Laverman en Heikie Hoeksma.

De bloemen werden bij de families thuis bezorgd.
Na de pauze kon men genieten van het optreden van het Theatergezelschap HympHamp.


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter