Plaatselijk Belang Harkema

Geplaatst op: 5 Maart 2018 -
Plaatselijk Belang Harkema

Geachte meneer/mevrouw,

Hierbij willen wij U uitnodigen voor de Jaarvergadering van Plaatselijk Belang Harkema op 28 maart a.s. in de Klok te Harkema aanvang 19.30 uur.


Het programma is als volgt:

1. Opening en vaststellen van de agenda

2. Financieelverslag 2017

3. Verslag kascommissie en benoemen nieuw kascommissielid

4 . Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar Marga Luiken,Paulus Poelman
Aftredend en herkiesbaar Gerben Lenstra, André Weening
Tegenkandidaten kunnen zich opgeven voor 25 maart bij het bestuur

5. Uitreiking Panne ,stimuleringsprijs en huldiging

6. Pauze

7. Vragenrondje

8. Sluiting

9. Optreden theatergezelschap Hymp Hamp

Hoogachtend,

Plaatselijk Belang Harkema

Voorzitter: André Weening

Secretariaat: S. Planting 
De Singel 27
9281 LJ Harkema
tel.nr. 06-48112465
Email: sippieplanting@gmail.com


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter