VV Harkemase Boys ziet onvoldoende mogelijkheden tot herstel in vertrouwensbreuk

Geplaatst op: 30 September 2016 -
VV Harkemase Boys

Tijdens het vervolgoverleg (zie eerder bericht van 8 september en 13 september) van afgelopen maandag (26 september) tussen de besturen van Harkemase Boys en vv Harkema Opeinde heeft vv Harkema-Opeinde puntsgewijs uiteengezet hoe de vertrouwensbreuk vanuit hun optiek hersteld zou kunnen worden


Deze punten zijn door het hoofdbestuur besproken met het jeugdkader en alle andere .geledingen (besturen van Vrienden van HB, Sponsorgroep en Supportersvereniging) binnen Harkemase Boys. Het resultaat van dit overleg was helder; de door vv Harkema Opeinde aangedragen verbeterpunten vormen niet de gewenste basis om de samenwerking constructief voort te kunnen zetten. Op basis hiervan hebben de genoemde geledingen de wens uitgesproken om met ingang van het seizoen 2017/2018 de samenwerking met vv Harkema Opeinde te beëindigen.

vv Harkemase Boys organiseert op woensdag 12 oktober een informatieavond. Tijdens deze avond wordt informatie gedeeld met alle ouders/spelers binnen de SJO Jong Harkema en is er gelegenheid om vragen te stellen. Nadere informatie zal via onze website bekend worden gemaakt.

Op vrijdag 14 oktober wordt een buitengewone ALV belegd waarin de gezamenlijke conclusies en advies van het hoofdbestuur en het jeugdkader aan onze leden zal worden voorgelegd. Deze leden zullen uiteindelijk definitief een beslissing gaan maken. Tevens zullen de eerste plannen voor een eigen jeugdafdeling (met ingang van 2017/2018) worden voorgelegd.

Afgelopen zomer hebben beide besturen het samenwerkingscontract met 1 jaar verlengd. vv Harkemase Boys respecteert deze afspraak. We zullen ook vv Harkema-Opeinde vragen mee te werken aan het succesvol afronden van dit lopende voetbalseizoen. Uiteraard betreurt Harkemase Boys de gang van zaken maar is zeker ook overtuigd van de nieuwe koers die het moet gaan varen.

Uitgangspunt van vv Harkemase Boys is en blijft dat alle jeugdspelers van Jong Harkema dit seizoen uiteraard met veel plezier blijven voetballen.


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter