Plannen aanleg Harkemaster Feart goedgekeurd door college.

Geplaatst op: 31 Maart 2015 -Grootste plannen Harkema op de kaart te zetten als toeristische trekpleister voor de pleziervaart.
Het college van bestuur hoopt met deze grootste plannen Harkema ook op de kaart te zetten als toeristische trekpleister voor de pleziervaart.

Het college van bestuur heeft vandaag aangeven morgen akkoord te gaan met de aanleg van de Harkemaster Feart. Tijdens de reconstructie van de Warmoltsstrjitte zal hiermee worden begonnen. Het is de bedoeling dat tegen het einde van de Warmoltsstrjitte in Harkema enkele aanligplaatsen worden gesitueerd voor de pleziervaart. Via de Nijewei en vervolgens onder de Betonwei door (aquaduct) zal de vaart richting Eastermar lopen zodat deze een aansluiting kan krijgen op de Friese binnenwateren. Nabij de Spitkeet zal een haven worden ingericht welke tevens dienst zal doen als tweede openluchtmuseum voor de scheepvaart van toen. Ook zal aan de wens worden voldaan om een fietsbrug te realiseren over de betonwei t.h.v de Spitkeet.Het college van bestuur hoopt met deze grootste plannen Harkema ook op de kaart te zetten als toeristische trekpleister voor de pleziervaart.

Inmiddels zijn de voorbereidingen al getroffen nabij het huidige tennispark. Het terrein welke straks beschikbaar komt, i.v.m. de verhuizing van de tennisbaan naar het sportpark, wordt op dit moment gedeeltelijk gereed gemaakt voor afwatering. Hiervoor wordt de oude sloot welke alleen nog te zien is langs de begraafplaats, gedeeltelijk opnieuw uitgegraven. Deze sloot liep vroeger achter de Warmoltsstrjitte richting de Feanster Feart. Plannen om deze aansluiting op de Feanster Feart te herstellen werden i.v.m. natuurbescherming niet goedgekeurd.

De aanligplaatsen in Harkema zelf worden gesitueerd tegenover de Bôge. Hiervoor zal het witte pand op nummer 19 worden gesloopt en alle daaropvolgende woningen aan de Warmoltsstrjitte tot en met nummer 1. Op de kruising bij de Bôge zal een verbinding worden gerealiseerd richting de Boukewyk. De meeste betrokken huizenbezitters zijn inmiddels al akkoord met de sloop en zullen eind 2018 vertrekken. Van deze mensen werd overigens een geheimhouding van dit plan afgedwongen.  Ook zal het oude gymlokaal, welke nu dienst doet als locatie voor de postduivenvereniging worden gesloopt, het gehele perceel zal worden ingevuld met een waterbestemming. (zie ook plattegrond) Op het oude tennisbaanterrein zal een nieuw seniorencomplex worden gebouwd welke uitzicht biedt op het water. Tevens heeft elke huurder een eigen aanligplaats.*

Het college van bestuur heeft een budget vrijgemaakt van maar liefst 250 miljoen euro om deze volledige plannen te realiseren. Ter compensatie van deze kosten zullen de eigenhuis bezitters in Harkema een verhoging van de onroerendgoedbelasting tegemoet kunnen zien vanaf 2016. Het college wil hiermee alvast reserves opbouwen om de plannen ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Het exacte percentage van de verhoging is nog niet officieel bekend, maar in de wandelgangen wordt over een percentage van maar liefst 11 tot 40% gesproken.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot.

Het College van Bestuur.

Voor meer voorlichting over de plannen en eventueel inschrijven ga naar de website www.bouwnummer.nl/harkema

* Een aanligplaatst is een plek bij het water waar vrijuit gelegen mag worden zonder dat hierbij de openbare orde wordt verstoord. Het is toegestaan om de benen in het water hangen en lichtjes heen en weer te laten schommelen. Het maken van grote golfslagen en zwemmen op de rug is strikt verboden!


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter