De panne dit jaar voor Foekje Roorda.

Geplaatst op: 27 Maart 2014 -Jaarvergadering Plaatselijk Belang Harkema

Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Harkema op woensdagavond 26 maart werd door de vertrekkende voorzitter Geke van der Molen iedereen hartelijk welkom geheten.  Zelf was  Geke van der Molen dit jaar aftredend. Marja Luiken had zich kandidaat gesteld en kreeg goedkeuring van de leden om deel te nemen in het bestuur.


Tijdens deze 100e jaarvergadering werd  de panne uitgereikt aan Foekje Roorda, die 27 jaar bode en 10 jaar kleedster is geweest bij de begrafenisvereniging Memento Mori. Zij heeft lief en leed gedeeld met vele inwoners van ons dorp. Tevens brengt zij  de oud-inwonersvan Harkemain het Sûderhuys het Doarpsblêd .

 

Voor het meer dan 35 jaar verzorgen van het Doarpsblêd werd Egbert Borger in het zonnetje gezet, Egbert stopt met zijn werkzaamheden in de loop van dit jaar. Helaas kon hij zelf niet aanwezig zijn. De bloemen werden dan ook thuisbezorgd.

 

Op sportief gebied werden gehuldigd, Eva van Sluys,Wilma de Vries,Yteke Hoogsteen  en Janet van der Veer  met het behalen van het Nederlands kampioenschap op het gebied van turnen.

 

Winnaar van de ronde van Polen, Pieter Weening kon niet vergeten worden, zijn vader  nam  de bloemen in ontvangst. Ook werden diverse inwoners van bloemen voorzien voor hun vrijwillige schoonmaakwerkzaamheden en bijdrage aan de receptie van 100 jarig Plaatselijk Belang Harkema.

 

Na de pauze werd er uitleg gegeven over de komende veranderingen in de zorg mede aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Omstreeks 22:00 uur kon de oud voorzitter terugkijken op een geslaagde ledenvergadering en iedereen wel thuis wensen.

 


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter