100 jaar Plaatselijk Belang Harkema

Geplaatst op: 25 Februari 2014 -

Vrijdag 21 februari  was het zover, de eerste festiviteiten rondom het 100 jarig jubileum van Plaatselijk Belang Harkema , opgericht op 20 februari 1914, werd gevierd met een receptie voor genodigden in de Boemerang te Harkema. Rond 19.30 verwelkomde de voorzitster  Geke van der Molen alle aanwezigden en in het bijzonder Burgemeester Gerbrandy.


In haar toespraak noemde de voorzitster de prettige samenwerking met de gemeente en de wens om  meer woningen te bouwen en de Warmoltstrjitte /het centrum  te verbeteren.

Hierna was het woord aan de Burgemeester die de eigengereidheid van de Harekieten benadrukte met onder andere het voorbeeld van de  sporthal .Als men in Harkema  een sporthal wou hebben  dan diende men zelf met een  startkapitaal van 100.000 gulden  op de proppen te komen.

In Buitenpost was men in de vooronderstelling dat die 100.000 gulden nooit op tafel zou komen, maar door ludieke acties was dit bedrag er in no time.

Ook oud bestuurslid Tamme Alma wist nog enkele vermakelijke anekdotes te vertellen.

Tijdens de receptie konden de genodigden uitgestalde oude foto’s  bekijken en werd er een diapresentatie getoond met foto’s van Harkema van toen en nu.

Namens het bestuur iedereen bedankt voor de aanwezigheid en  giften  bestemt voor het Hans de Vriesfonds.

Mede dankzij jullie is het een geslaagde avond geworden.


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter