Schoolzone bordjes geplaatst.

Geplaatst op: 3 December 2013 -De Wynroas label Verkeers Veilige School

In juni 2013 is aan De Wynroas  het label Verkeers Veilige School uitgereikt.  Een van de knelpunten die daarvoor moesten worden opgelost was de oversteek Warmoltsstrjitte ( voormalige Poiesz). Dit punt kwam als “gevaarlijk kruispunt voor kinderen” naar voren uit een enquête onder alle ouders van de school.


Na overleg tussen De Wynroas, Plaatselijke Belang en de gemeente Achtkarspelen werd besloten hier speelse signaleringsobjecten te plaatsen in de vorm van potloden. Deze potloden zijn nu ook in het donker beter zichtbaar door reflecterende banden.

Ook automobilisten zien nu van verre dat ze een kruispunt naderen waar veel kinderen oversteken. Dit door middel van de geplaatste bordjes: Schoolzone - Skoalbern

Foto's: Fokke Ophuis


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter