Mevrouw Griet Kluwer uit Hurdegaryp 10.000ste bezoeker De Spitkeet.

Geplaatst op: 28 September 2013 -

Ga je een dagje uit met de Vrouwen van Nu uit Hurdagaryp en word je compleet verrast, omdat je de 10.000ste bezoeker van Themapark De Spitkeet in Harkema bent. Dat overkwam mevrouw Griet Kluwer uit Hurdagaryp woensdagmiddag 25 september. Met haar groep bezochten ze het park voor een rondleiding en een gezellig kopje koffie.Tot haar grote verbazing werd zij uit de groep gepikt om even later door voorzitter Jarig Wijma van het openluchtmuseum in het zonnetje gezet te worden. De heer Wijma liet er geen twijfel over bestaan dat hij zeer ingenomen is met het heugelijke feit, dat deze mijlpaal was bereikt. Vooral ook, omdat dit nog eerder het geval is dan vorig jaar.

Men heeft nog een maand te gaan, zodat verwacht mag worden dat, gelet op de aanvragen, het aantal bezoekers ruimschoots dat van vorig jaar zal overtreffen. Mevrouw Kluwer kreeg daarom van de voorzitter een bos bloemen aangeboden en beheerster van De Spitkeet, Renneke Wiersma verraste haar daarna met een oranjekoekplaat.

Gevraagd naar een reactie verklaarde mevrouw Kluwer dat zij volledig overdonderd, maar het geweldig vond dat juist zij de 10.000 heeft volgemaakt: “Hartstikke leuk. Wa hie dit no ferwachte. Moatte jo samar mei in frjemde man prate en hearre jo dit. Geweldich!” Haar medeleden van Vrouwen van Nu gunden mevrouw Kluwer haar verrassing volkomen en deelden graag mee in de feestvreugde van De Spitkeet.


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter