Verslag jaarvergadering Plaatselijk Belang

Geplaatst op: 10 April 2013 -

Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Harkema op 20 maart 2013 werden er meerdere personen in het zonnetje gezet. De “panne” werd uitgereikt aan vrijwilliger Dick Alma. Dick verkoopt al wel 50 jaar toegangskaarten bij voetbalvereniging Harkema Opeinde en heeft jarenlang meerdere functies bij de korfbalvereniging in Harkema vervult.


Tevens werden gehuldigd Femke van der Veen, vanwege haar behaalde kampioenschap Eventing Klasse M, met haar pony Wodka Lime en Germina van der Meulen en Yvonne Jagersma vanwege hun Nederlands gymnastiek kampioenschap in Airtumbling.

Ook werden de schoonmakers van de bushokjes beloond voor hun werkzaamheden met een bos bloemen.

In haar welkomstwoord vertelde voorzitter Geke van der Molen dat onze huisartsen een naam zoeken voor het nieuw te bouwen gezondheidscentrum en een cliëntenraad willen oprichten.

Verder willen de medewerkers van het doarpsblêd graag hulp, zodat ons doarpsblêd kan blijven uitkomen.

Bestuurlid Joop Bekkema had vorig jaar aangegeven dat hij zich nog een jaar beschikbaar stelde  en dus dit jaar aftredend en niet herkiesbaar was.Voorzitter Geke van der Molen merkte op dat dit eigenlijk niet kon want ‘Joop is Plaatselijk Belang Harkema” maar bedankte hem toch voor zijn inzet gedurende vele jaren.

Vanuit de leden kwamen opmerkingen over veel hondenpoep op het fietspad langs de Feart richting Reaskorre en in de zomer veel overhangende brandnetels op de fietspaden; met name It Langfal en de Skeanpaden.

Oud bestuurslid Durk Pool gaf een korte uitleg over het vaarplan, een verbinding via De Leyen en Grootegast naar Gaarkeuken. Dit plan ligt nog niet in de ijskast. Daarnaast konden de bezoekers een enquete invullen over hoe men denkt over E-Healt, contact via de elektronische snelweg met bv.huisarts, fysiotherapie, thuiszorg enz. Dokter de Vries gaf een kleine toelichting hierover.

Tijdens de pauze kon iedereen genieten van hapjes ,verzorg door cafetaria It Heideroosje en het op de tafels verspreide verlichtingsplan inzien. Op de tekeningen met alle lantaarns was aangegeven welke lantaarns uit zouden kunnen. Leden konden hierop reageren.

 


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Twitter